Copiceibe

Os contidos publicados por Carlos Santiago en Grøenlandia, agás en casos sinalados, acóllense a unha licenza Creative Commons que permite a libre copia e exhibición, a obra derivada e restrinxe o uso comercial. Calquera uso permitido deberá acollerse á mesma licenza e en todo caso referir o nome do autor da obra orixinal. Asemade o autor solicítavos comunicarlle calquera uso ou modificación da súa obra escribíndolle un correo ao enderezo electrónico de Grøenlandia

Creative Commons License

Advertisements